26 Marzec 2021

Oświadczenie Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w związku z naruszeniem przepisów prawa prasowego przez dziennikarkę „Gazety Wyborczej”

26 marca br. na łamach „Gazety Wyborczej Radom” ukazał się artykuł Małgorzaty Rusek pt. „Czy był mobbing?”. W tekście, opartym w większości o oskarżenia jednego z polityków, znalazły się nieścisłe i zmanipulowane informacje.Wewnętrzne postępowanie, prowadzone m.in. w oparciu o zeznania świadków i analizę nagrań z monitoringu, nie potwierdziło, że w opisywanych w artykule przypadkach doszło do mobbingu. W latach 2016-2020 do Zarządu Spółki nie wpłynęła żadna sprawa o mobbing.Jeśli chodzi o przyczynę wypadku, któremu uległ pracownik oznaczony w tekście inicjałem M., to w toku czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, nie stwierdzono związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem z wcześniejszą wymianą zdań poszkodowanego z innym pracownikiem. Ustalenia dokonane przez prowadzącą postępowanie komisję nie były kwestionowane ani przez same zainteresowane strony, ani przez stronę związkową.Dziennikarka nie dała szansy Fabryce Broni odnieść się do zarzutów, natomiast szeroko uwzględniła wypowiedzi cytowanego posła. 23 marca pani Rusek wysłała do Fabryki szereg pytań, odnoszących się m.in. do procedury antymobbingowej i relacji pracowniczych. Nie uściśliła terminu na udzielenie odpowiedzi, mimo to została poinformowana, że informacje otrzyma tak szybko, jak to możliwe. Zebranie odpowiedzi na jej pytania oraz weryfikacja możliwości udzielenia konkretnych informacji pod kątem ochrony informacji wrażliwych, w tym RODO powodowały, że odpowiedź nie mogła zostać udzielona tego samego dnia. Pani Rusek po wysłaniu pytań ani razu nie kontaktowała się z Fabryką Broni w sprawie uściślenia terminu na udzielenie odpowiedzi.Odpowiedzi zostały przekazane dziennikarce 26 marca w godzinach porannych – niestety, publikacja była gotowa (bez uwzględnienia stanowiska Fabryki Broni) już dzień wcześniej, a w dniu dzisiejszym ukazała się w druku. Dziennikarka, mimo skierowanej prośby nie wyjaśniła, dlaczego uniemożliwiła Fabryce Broni odniesienie się do zarzutów.Swoim nierzetelnym postępowaniem autorka publikacji naruszyła art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo prasowe.

Dowiedz się więcej
19 Marzec 2021

Zmiany w Zarządzie Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

19 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. odwołała Adama Suligę z funkcji prezesa zarządu. Obowiązki prezesa zarządu spółki pełnić będzie Maciej Borecki, dotychczasowy członek zarządu Fabryki Broni. Uchwała Rady Nadzorczej nie podaje przyczyn odwołania.

Dowiedz się więcej
16 Marzec 2021

Karabinek 762 S BERYL M1 już w sprzedaży w USA

KARABINEK 762 S BERYL M1 JUŻ W SPRZEDAŻY W USAKolejne wiadomości dla naszych klientów zza wielkiej wody! Od 16 marca w ofercie naszych partnerów z USA pojawił się kolejny wyrób Fabryki Broni. Tym razem w ręce amerykańskich strzelców i kolekcjonerów trafi karabinek 762 S BERYL M1 w kalibrze 7.62×39 mm. Spieszcie się z zakupem pamiętając, że pierwsza partia Mini Beryl Pistol w kal. 223 Rem rozeszła się w ciągu kilku godzin!Szczegółowe informacje na temat dostępności i sprzedaży znajdują się w social media oraz na stronach WWW amerykańskich dystrybutorów – Arms of America oraz Atlantic Firearms.https://armsofamerica.com/https://atlanticfirearms.com/

Dowiedz się więcej
12 Marzec 2021

Oświadczenie Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w związku z publikacją portalu Onet.pl

W związku z publikacją Marcina Wyrwała i Edyty Żemły pt. „Fabryka Broni w Radomiu: PiS i rodzina na swoim”, opublikowaną 12 marca br. na portalu Onet.pl, Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. przekazuje następujące stanowisko:Artykuł w ocenie Spółki stanowi kolejny element kampanii wymierzonej w polski przemysł zbrojeniowy, prowadzonej przez portal należący do niemiecko-szwajcarskiego koncernu. Autorzy publikacji postanowili uderzyć tym razem w pracowników spółki – najwyraźniej licząc na to, że uda się skutecznie zastraszyć załogę Fabryki Broni. Spółka deklaruje, że pracownicy, którzy padają ofiarą kłamstw i manipulacji medialnych, mogą liczyć na jej wsparcie, również prawne.Pan Marcin Wyrwał w ciągu tygodnia poprzedzającego publikację wysłał do Spółki kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Otrzymał odpowiedzi na wszystkie. Próbował wydobyć również informacje dotyczące chronionych prawem danych osobowych pracowników, w związku z czym został poinformowany, z przytoczeniem podstawy prawnej, dlaczego udzielenie takich informacji nie jest możliwe. Pan Wyrwał nie zakwestionował zasadności takiej odmowy. Ponadto redaktor nie dał szansy odniesienia się Spółce do wielu informacji, które pojawiają się w tekście, a które są ewidentnie zmanipulowane.Z otrzymanych informacji pan Wyrwał skorzystał bardzo wybiórczo, sięgając jedynie po te, które uzasadniały z góry przyjętą tezę politycznego tekstu. Przykład: zapytał, czy pełnienie funkcji radnego miało wpływ na otrzymanie przez nie zatrudnienia w Spółce. Otrzymał informację, że radni ci pracowali w Fabryce Broni, zanim zostali wybrani na radnych – nie skorzystał z niej jednak sugerując, że zostali zatrudnieni z klucza politycznego. Inny przykład: otrzymał szczegółowe informacje nt. doświadczenia zawodowego i kompetencji menadżerskich członków Zarządu Spółki – pominął je i zasugerował, że osoby te nie mają stosownego doświadczenia zawodowego, co jest nieprawdą. Pan Wyrwał stwierdził również, że Spółka nie odpowiedziała na pytanie dotyczące niezbędnych certyfikatów „szefa magazynu broni”. Został poinformowany, że takie stanowisko nie istnieje w strukturze Fabryki, a wszyscy pracownicy mają niezbędne kwalifikacje i certyfikaty. Otrzymane informacje, jako niepasujące do tezy, zignorował.Wszelkie informacje, które dokumentowały rozwój Spółki w latach 2016-2021 (bardzo istotny wzrost potencjału Fabryki oraz wymianę maszyn z 50-70-letnich na maszyny o najwyższym poziomie technicznym, a wraz z nimi zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych pracowników) zostały przez autorów skrzętnie pominięte.Rzekome nieprawidłowości – w tym kwestia wypadku, o którym piszą autorzy – były już wcześniej dokładnie wyjaśniane, zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem. Także o tym pan Wyrwał został poinformowany.W ocenie Spółki tekst, oprócz tego, że wpisuje się w kampanię wymierzoną w polski przemysł zbrojeniowy, prowadzoną przez portal, ma charakter polityczny. Autorzy tekstu pozostają również w sporze prawnym z Fabryką Broni, co także należy brać pod uwagę, oceniając motywy przygotowania pełnego manipulacji tekstu.Zarząd Fabryki Broni „Łucznik”- Radom sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
11 Marzec 2021

Turniej strzelecki o puchar prezesa Fabryki Broni „Łucznik” – Radom

TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR PREZESA FABRYKI BRONI „ŁUCZNIK” RADOM20 marca o godz. 9:00 na strzelnicy Wojskowego Klubu Sportowego w Warszawie – Rembertowie rusza I edycja Turnieju Strzeleckiego o Puchar Prezesa Fabryki Broni Łucznik RADOM .W ramach zawodów organizowanych przez Salwa Bractwo Strzeleckie odbędzie się 5 edycji, podczas których na zawodników czekają konkurencje w następujących kategoriach:• karabinek MSBS GROT S16 FB-M1 kal. 223 Rem• karabinek Beryl S223 kal. 223 Rem• karabinek Sport Beryl M22 kal. 0.22 LR• pistolet VIS 100 M1 kal. 9×19 mm• pistolet BRS 99 kal. 9×19 mmSerdecznie zapraszamy do współzawodnictwa! Czeka na Was puchar Prezesa FB oraz atrakcyjne nagrody.Szczegóły wraz z regulaminem zostaną opublikowane w sobotę 13.03.2021 na stronie www.salwa.pl

Dowiedz się więcej
11 Luty 2021

Fabryka Broni dementuje nieprawdziwe informacje na temat zwrotu karabinków GROT

W odpowiedzi na artykuł portalu Onet.pl pt. „Wojsko zwraca wszystkie karabinki Grot fabryce do poprawki po tekstach Onetu” Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. informuje, że opublikowany materiał jest nierzetelny i manipulując publikacją z innego medium wprowadza w błąd opinię publiczną.Nieprawdą jest, że Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS GROT. Realizowane są jedynie naprawy zgłoszone w ramach reklamacji. W artykule „Karabinek szturmowy Grot idzie do poprawki” opublikowanym przez portal rp.pl w dniu 10.02.2021, na który powołują się dziennikarze Onet.pl r. nie pada ze strony przedstawicieli FB ani jedno sformułowanie, na podstawie, którego można wyciągnąć takie wnioski. Dziennikarze Onet.pl na podstawie słów autora tekstu sugerują, że to FB zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS GROT, co powoduje, że świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd.Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. rozważa kolejne kroki prawne względem wydawcy portalu Onet.pl z uwagi na ciągłe manipulacje i celowe działania na szkodę spółki ze strony jego dziennikarzy.Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Dowiedz się więcej
10 Luty 2021

W USA ruszyła sprzedaż pistoletów BERYL Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

9 lutego 2021 roku w Stanach Zjednoczonych ruszyła sprzedaż Pistoletu Beryl marki Fabryka Broni. Pierwsza partia rozeszła się w ciągu kilku godzin. Polish RADOM Fabryka Broni Mini Beryl M1-FB AK Pistols to broń zasilana amunicją karabinkową w kalibrze .223 Rem, a jej kompaktowe rozmiary umożliwiają szeroką dystrybucję zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w USA. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. rozszerzyła tym samym współpracę z dwoma amerykańskimi firmami – Arms of America oraz Atlantic Firearms oferującymi broń na tamtejszym rynku cywilnym. Dotychczas obejmowała ona jedynie dystrybucję części broni i akcesoriów. Po zakończonym pozytywnie procesie certyfikacji przez ATF Pistoletu Beryl współpraca z dystrybutorami została poszerzona o sprzedaż naszego wyrobu w Stanach Zjednoczonych.Szczegółowe informacje na temat dostępności i sprzedaży znajdują się w social media oraz na stronach WWW amerykańskich dystrybutorów – Arms of America oraz Atlantic Firearms.https://armsofamerica.com/https://atlanticfirearms.com/Wprowadzenie wyrobów Fabryki Broni na rynek amerykański to odpowiedź na duży popyt na broń systemu AK, która z racji embargo na rosyjskie karabinki produkcji koncernu Kałasznikowa jest powszechnie produkowana przez lokalne firmy lub sprowadzana z innych krajów. Tym samym Fabryka Broni dołączyła do grona alternatywnych producentów dostarczających tego typu broń do Stanów Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej
08 Luty 2021

Oświadczenie Fabryki Broni w sprawie kolejnego pozwu

8 lutego 2021 r.Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. złożyła w Sądzie Okręgowym w Radomiu kolejny pozew, związany z nieprawdziwymi informacjami, zawartymi w publikacjach w portalu Onet.pl. Pozew o ochronę dóbr osobistych oraz zadośćuczynienie w kwocie 1 000 000 zł został skierowany przeciwko wydawcy portalu, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. oraz cytowanemu w publikacjach w roli eksperta Pawłowi Mosznerowi. W pozwie znalazło się również żądanie opublikowania przeprosin za naruszenie dóbr osobistych oraz usunięcia ze stron artykułu, zawierającego nieprawdziwe twierdzenia ws. rzekomych nieprawidłowości w wytwarzaniu broni przez spółkę Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.Fabryk Broni „Łucznik” sp. z o.o. zapewnia, że karabinek MSBS Grot spełnia wymagania określone w specyfikacjach technicznych. Jest to konstrukcja przebadana, sprawdzona, funkcjonalna i bezpieczna dla użytkownika, co w swoich opiniach podkreślają również niezależni eksperci. Podjęte kroki prawne mają na celu ochronę dobrego imienia Fabryki i jej załogi, której profesjonalizm i jakość pracy zostały poddane w wątpliwość.Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o. o.

Dowiedz się więcej
02 Luty 2021

Stanowisko Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w sprawie testów karabinka MSBS GROT

Fabryka Broni stoi na stanowisku, że testy sprawdzające działanie karabinka MSBS GROT w warunkach zapiaszczenia zamieszczone w publikacji Onetu pt. „Karabinek Grot przegrywa z piaskiem” są skrajnie nieprofesjonalne. Testy broni powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w normach obronnych, dzięki czemu jest możliwa ich rzetelna i wiarygodna ocena. Ponadto zaprezentowane w artykule badanie miało charakter wyrywkowy i dotyczyło tylko jednej sztuki broni – karabinek wykorzystany do próby pochodzi z serii przedprodukcyjnej oraz ma nieznaną liczbę dotychczas oddanych strzałów. Szczegóły pozostałych testów poprzedzających badanie przedstawione w artykule Onetu oraz stan broni przed jego rozpoczęciem również pozostają nieznane. W tym kontekście odnoszenie się do wyników testów opublikowanych w portalu nie ma najmniejszego sensu.Jednocześnie informujemy, iż w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji Fabryka Broni podjęła już kroki prawne.Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej

Brak wyników

Spróbuj wpisać inna fraze wyszukiwania.