menu
menu

Postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z hydrofornią, przepompownią i stacją uzdatniania wody

15-09-2022
Fabryka Broni / Przetargi / Aktualne / Postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z hydrofornią, przepompownią i stacją uzdatniania wody

Załącznik 1 – Specyfikacja techniczna oraz Załącznik nr 2 – Projekt Umowy – dokumenty poufne, dostępne po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (Załącznik nr 3)

Termin składania ofert: 29.09.2022 r. do godziny 10:00

Oferty w formie papierowej lub elektronicznej

Termin zadawania pytań: do dnia 22.09.2022 r. na email: postepowanie12TU2022@fabrykabroni.pl

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy 12 TU 2022 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – 12 TU 2022 Zapytanie ofertowe 12 TU 2022 – Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej Załącznik nr 3 – Umowa o zachowaniu poufności 12 TU 2022 Odpowiedź nr 1 12TU2022 na pytanie Oferenta z dnia 19.09.2022 r. Odpowiedzi nr 2 12TU2022 na pytanie Oferenta z dnia 21.09.2022 r.

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008