menu
menu

Postępowanie 11/NJ/2022 na zakup komory klimatycznej

17-03-2022
Fabryka Broni / Przetargi / Aktualne / Postępowanie 11/NJ/2022 na zakup komory klimatycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: „Zapytanie ofertowe nr 11/NJ/2022”.
Termin składania ofert: 31.03.2022 do godz.10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
Formy składania ofert:

  • elektroniczna (w postaci skanu dokumentów na adres: postepowanie11NJ2022@fabrykabroni.pl)
  • papierowa (dostarczona do Sekretariatu Fabryki Broni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przewodniczący Komisji. Postępowanie nr 11/NJ/2022. Nie Otwierać”)

 

Zapytanie ofertowe nr 11 NJ 2022 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 11 NJ 2022 Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy 11 NJ 2022 Załącznik nr 3 OWZ Odpowiedzi na pytania – 24.03.2022 r. – 11 NJ 2022

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008