menu
menu

Fabryka Broni jednym z patronów wystawy „1918 – Jak odzyskaliśmy technikę”

14-11-2018
Fabryka Broni / [:pl]Wydarzenia[:en]Events participation[:] / Fabryka Broni jednym z patronów wystawy „1918 – Jak odzyskaliśmy technikę”

Ekspozycja nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej myślą przewodnią jest przekonanie, że wraz z odzyskaniem niepodległości, odzyskaliśmy również polską myśl techniczną.

Na wystawie pokazane są największe osiągnięcia polskich inżynierów, techników i wynalazców w okresie 1918 – 1939. Patrząc z perspektywy czasu możemy ocenić, że Niepodległa Polska największe postępy poczyniła w pięciu dziedzinach techniki: w lotnictwie, marynarce, motoryzacji, przemyśle i radiofonii.
Ekspozycja prezentuje ogrom dokonań Polaków w niezwykle krótkim okresie 21 lat. Pokazuje początkowe zacofanie w wymienionych dziedzinach, mozolne odrabianie strat, a na końcu dogonienie a czasem nawet prześcignięcie państw rozwiniętych.

Ekspozycja porusza między innymi następujące tematy:

LOTNICTWO
– pierwsze loty bojowe jednostek polskich w listopadzie 1918 roku,
– formowanie lotnictwa wojskowego II RP,
– powstanie szkół lotniczych na terenie całego kraju,
– udział polskiego lotnictwa w Wojnie Bolszewickiej,
– sukcesy sportowe polskich lotników (Żwirko, Bajan, Skarżyński)
– sukcesy polskich inżynierów lotniczych (Wigura, Nowkuński, Prauss, Rogalski, Drzewiecki),
– najlepsze konstrukcje polskich skrzydeł (samoloty RWD, PZL, Łoś, Karaś, powstanie i rozwój PLL LOT.

MARYNISTYKA
– odzyskanie dostępu do morza,
– budowa miasta i portu Gdynia,
– powstanie morskiej floty handlowej,
– powstanie marynarki wojennej,
– flota pasażerska, polskie transatlantyki,
– szkolnictwo morskie,
– flotylle rzeczne, pińska i wiślana
– polska marynarka wojenna w wojnie obronnej 1939 r.

MOTORYZACJA
– pierwsze samochody i motocykle na ziemiach polskich po 1918 roku,
– pierwsze próby wytwórczości krajowej (produkcji / montażu),
– zrodzenie się idei „Samochodu popularnego” (przełom lat 20 i 30),
– powstanie krajowego (państwowego) przemysłu motoryzacyjnego,
– aktywność firm prywatnych w rozwoju motoryzacji w Polsce,
– zmotoryzowanie Polskiej Armii,
– dynamiczny rozwój motoryzacji w pokryzysowym okresie wzrostu gospodarczego

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY
– lokalizacja,
– uwarunkowania strategiczne i gospodarcze,
– największa inwestycja gospodarcza II Rzeczpospolitej,
– pomysłodawca COP, Eugeniusz Kwiatkowski,
– COP latem 1939, co udało się zrealizować.

RADIOFONIA
– dramatyczny stan radiofonii bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości,
– pierwsze próby nadawania przez PTR (Polskie Towarzystwo Radjotechniczne),
– rozpoczęcie emisji regularnych audycji w 1926 roku przez „Polskie Radio Spółka z oo.”,
– przebieg kampanii „Cała Polska ma Detefon”, dzięki której zradiofonizowano większość obszaru kraju,
– budowa kompleksu nadawczego w Raszynie – najsilniejszej radiostacji w Europie,
– powstanie szeregu rozgłośni lokalnych na terenie całego kraju,
przegląd najpopularniejszych audycji w przedwojennej Polsce,
– produkcja przez zakłady „Elektrit” odbiorników radiowych należących do najnowocześniejszych
w Europie.

Wystawa prezentowana będzie w dniach 5-25 listopada na Krakowskim Przedmieściu 66 przy Domu Polonii.

Współorganizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Patroni: Trójka – Program 3 Polskiego RadiaPolska The TimesNasza HistoriaFabryka Broni „Łucznik” RadomNarodowe Archiwum Cyfrowe

Wystawa realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa

 

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008