menu
menu

41. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76

23-06-2017
Fabryka Broni / [:pl]Wydarzenia[:en]Events participation[:] / 41. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76

Czerwiec ’76 – Pamiętamy

 

41 lat temu, 25 czerwca 1976 r. miała miejsce największa akcja protestacyjna w ramach Czerwca 1976. Na terenie kraju, w zakładach pracy zorganizowano strajki w związku z ogłoszoną przez rząd podwyżką cen. Do największych wystąpień robotniczych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Wydarzenia radomskie rozpoczęła akcja protestacyjna największego wówczas w Radomiu przedsiębiorstwa – Zakładów Metalowych „Łucznik”, dziś Fabryki Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o.

W sumie, w radomskich wydarzeniach udział wzięło ok. 20 tysięcy osób, w tym pracownicy zakładów z terenu Radomia i województwa, a także studenci. Zamieszki i starcia uliczne strajkujących z Milicją i ZOMO trwały do wieczora, wówczas to rząd wycofał się z proponowanych podwyżek.

Rannych w zamieszkach zostało niemal 200 osób. W wyniku represji,  Milicja i ZOMO zatrzymały ponad 600 osób, zaś następnego dnia w trybie natychmiastowym zwolniono z pracy niemal 1000 pracowników. Część strajkujących została skazana na kary do 10 lat więzienia. Straty materialne oszacowano na ponad 77 milionów złotych.

14 października 2016 roku, w Fabryce Broni Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz, uroczyście przekazał zapomogi finansowe bohaterom Radomskiego Czerwca 1976. Pieniądze na ten cel pochodziły z Funduszu Wsparcia dla byłych pracowników Zakładów Metalowych „Łucznik”, który Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. utworzyła w związku z 40. rocznicą Wydarzeń Radomskich z 25 czerwca 1976 r.

Pomoc finansową z Funduszu Wsparcia otrzymało 59 byłych pracowników Zakładów Metalowych „Łucznik”,  którzy uczestniczyli 25 czerwca w radomskim proteście robotniczym lub byli w związku z nim represjonowani. To osoby, które po Radomskim Czerwcu ‘76 r. zostały zwolnione z pracy bez możliwości podjęcia zatrudnienia w innym miejscu, trafiły do aresztów
i więzień, oraz doświadczyły krzywdy fizycznej na skutek przechodzenia przez tzw. „ścieżki zdrowia” oraz pobicia przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

w 40. rocznicę wydarzeń radomskich 1976 r. Prezydent RP Andrzej Duda, nadał Ordery Odrodzenia Polski zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej, w tym uczestnikom czerwcowych wydarzeń.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za upowszechnianie i upamiętnianie prawdy o wydarzeniach Radomskiego Czerwca ‘76 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  odznaczony został pracujący od przeszło 40 lat w Fabryce – Zbigniew Cebula.

 

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008