menu
menu

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

18-05-2015
Fabryka Broni / Ogłoszenia / Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. uczestniczy w programie zgodnie z:
Umowa o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji

Nr POIG. 06.05.02-00-133/12-00

Projektu „”Promocja eksportu wyrobów Fabryki Broni „„Łucznik””- – Radom Sp. z o.o. na wybranych rynkach” w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5

Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarta w Warszawie w dniu 29.01.2014

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Innowacyjna_gospodarka UE_efs_l_kolor_1_

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008