menu
menu

Wizyta Ministra Skarbu Państwa

26-03-2012
Fabryka Broni / [:pl]Wydarzenia[:en]Events participation[:] / Wizyta Ministra Skarbu Państwa

W dniu 16 marca 2012 Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski złożył wizytę, na terenie budowy nowej siedziby Fabryki Broni w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Bumar Sp. z o.o. Edward E. Nowak, Prezes Bumar Żołnierz S.A. Ryszard Kardasz, Członek Zarządu ARP S.A. Andrzej Szortyka, Dyrektor Departamentu Inwestycji Portfelowych ARP S.A. Wiesława Magdziak oraz Wiceprezydent Miasta Radomia Krzysztof Ferensztajn.

Minister Budzanowski zapoznał się szczegółowo z harmonogramem budowy nowej siedziby fabryki, gdzie wybudowana zostanie nowoczesna hala produkcyjna, strzelnica oraz zaplecze biurowo-socjalne. Podczas spotkania omówione zostały przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) oraz nowego pistoletu. Minister Budzanowski ponadto interesował się sytuacją ekonomiczną firmy, realizacją planów sprzedaży oraz poziomem zatrudnienia. Minister wyraził pełne poparcie dla realizacji projektu, uważając, że powstanie nowoczesnej fabryki i jej dalszy rozwój stanowić będzie bardzo ważny element w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na koniec 2012 roku, a otwarcie fabryki na początku roku 2014.

galeria

spis aktualności

Informacja
02-02-2021
SOFEX, 2016
12-05-2016
AUSA 2014
16-10-2014
MSPO 2014
07-09-2014
IWA 2014
09-03-2014
Beryl ASG
27-09-2011
MSPO 2011
19-09-2011
MSPO 2010
13-09-2010
MSPO 2009
12-09-2009
MSPO 2008
08-09-2008