menu
menu

Kariera

Fabryka Broni / O firmie / Kariera

Fabryka Broni „„Łucznik””-Radom Sp. z o.o. dba o rozwój zawodowy pracowników. Gwarantuje samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwośćœ zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

Jeśli chcesz odbyć u nas praktykę zawodową  prześlij niżej wymienione dokumenty na adres rekrutacja@fabrykabroni.pl

  1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej.
  2. CV
  3. Program praktyk, zawierający zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz umiejętności praktyczne jakie student/uczeń ma wykształcić podczas trwania praktyki.

Po  zakwalifikowaniu się na praktykę student/uczeń musi dostarczyć dodatkowo:

  1. Porozumienie/Umowę o praktykę zawodową podpisaną przez uprawnioną osobę do reprezentacji Uczelni/Szkoły.
  2. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NNW.

Wniosek o odbycie praktyki zawodowej

Wniosek o odbycie praktyki zawodowej