menu
menu

XXI wiek

Fabryka Broni / Historia / XXI wiek

XXI wiek

2002 r.

Dekapitalizacja spółki i przejęcie udziałów ARP przez PHZ „BUMAR”. Fabryka
Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy
kapitałowej Bumar zrzeszającej wiodące firmy polskiego przemysłu
obronnego.

2003 r.
Wyprodukowanie partii prototypów lekkiego karabinu maszynowego, który jest badany i testowany przez wojskowych specjalistów.

2004 r.
Zakończęnie prac nad modelami pistoletu maszynowego modułowego. Trwają badania w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia WITU.

od października 2004 r.
FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK”- RADOM Sp. z o.o. stała się właścicielem historycznych obiektów i gruntów wykupując je od syndyka.