menu
menu

Lata 20′

Fabryka Broni / Historia / Lata 20′

Lata dwudzieste

Gdy po 123 latach Polska odzyskała niepodległość, sprawą niezwykłej wagi stała się kwestia budowy przemysłu zbrojeniowego. Na ziemiach polskich praktycznie nie istniała sieć zakładów czy fabryk zajmujących się produkcją zbrojeniową.

29 kwietnia 1922 r.
Podjęcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uchwały o rozbudowie państwowego przemysłu zbrojeniowego.

1922 r.
Zatwierdzenie przez Centralny Zarząd Wytwórni Wojskowych (CZWW) projektu inwestycji, jaką była Radomska Wytwórnia Broni.

marzec 1923 r.
Rozpoczęcie budowy pierwszych obiektów Fabryki.

kwiecień 1925 r.
Powołanie do życia Rady Przemysłu Wojennego, jako organu wydającego opinie
w sprawach związanych z rozbudową przemysłu zbrojeniowego.

maj 1926 r.
Stan zakładu obejmował: budynek główny, kotłownię i polerownię, budynek obróbki łoża, strzelnicę, studnię artezyjską, wieżę ciśnień, domy robotnicze, dom majstrów, dom urzędniczy, łaźnię i magazyn objętościowy.

wiosna 1927 r.
Zakończenie większości inwestycji.

22 kwietnia 1927 r.
Nadanie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów nazwy zakładu Fabryka Broni i jego przejście pod zarząd Państwowych Wytwórni Uzbrojenia.

31 grudnia 1927 r.
Ostateczne podpisanie przez ówczesnego dyrektora inż. K. Ołdakowskiego aktu przejęcia terenu fabryki od starostwa powiatu. W nowo wybudowanym i uruchomionym zakładzie produkcyjnym setki radomian znalazło zatrudnienie.