menu
menu

Career

Fabryka Broni / About FB / Career

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. dba o rozwój zawodowy pracowników. Gwarantuje samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Oferta pracy_Kierownik Działu Logistyki

 

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie oferty, a jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie możesz złożyć aplikację spontaniczną za pomocą linku – rekrutacja spontaniczna.

 

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. informuję, że istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w naszej spółce w tym celu prosimy o przesłanie poniższych dokumentów na adres: praktyki@fabrykabroni.pl
  1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej.
  2. CV.
  3. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych dla stażysty/praktykanta w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.
  4. Program praktyk, zawierający zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz umiejętności praktyczne jakie student/uczeń ma wykształcić podczas trwania praktyki.
  5. Po  zakwalifikowaniu się na praktykę student/uczeń musi dostarczyć dodatkowo:
  • Porozumienie/Umowę o praktykę zawodową podpisaną przez uprawnioną osobę do reprezentacji Uczelni/Szkoły.
  • Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NNW.

 

Wniosek o odbycie praktyki zawodowej

Oświadczenie RODO dla praktykanta, stażysty